شهری

در این اجلاس دعوت نامه هایی کتبی از طرف شهردار مشهد به مقامات عالی شرکت کننده در این اجلاس با هدف سفر به مشهد به ویژه در سال 2017 تقدیم شد.

لیست شهری

  • 1
  • 2

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها