رویدادها

 13 دی 1395  |  92 بازدید

  وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی:

امروز جهان اسلام مفتخر به پایتختی مشهد و فرهنگ رضوی شده است

این دنیای اسلام است که در بعد فرهنگی نیازمند مشهد و فرهنگ رضوی است و این افتخار متقابل ما و جهان اسلام است که ازین فرصت و ظرفیت بهره گیریم.

لیست رویدادها

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها