اخبار

 28 بهمن 1395  |  49 بازدید

  تولیت آستان قدس رضوی:

انقلاب اسلامی ایران معنویت پیوند خورده با سیاست دارد

تولیت آستان قدس رضوی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران معنویت پیوند خورده با سیاست دارد.

اخبارویژه

باید از ظرفیت پایتخت فرهنگی جهان اسلام جهت معرفی مساجد استفاده کرد
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی:
بهترین نسخه کتابت شده قرآن به خط نیریزی به طبع رسید
برای افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان اسلام:
از فرصت پایتخت فرهنگی جهان اسلام برای توسعه گردشگری آسان استفاده کنیم
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی:
انقلاب اسلامی ایران معنویت پیوند خورده با سیاست دارد
تولیت آستان قدس رضوی:

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها