زيارت در فرهنگ اسلامی

زيارت ديداركردن با قصد را گويند كه در ريشه اين واژه مفهوم ميل و گرايش نهفته است؛ گويى زيارت كننده از ديگران روى گردانده و به سوى زيارت شونده تمايل و قصد كرده ...

ادامه مطلب

ابعاد توحیدی و سیاسی زیارت

خانواده توحیدی از دیدگاه قرآن خانواده ای است که حلقه های آن به هم اتصال دارد و بین آنها پیوند عمیقی است پدر این خانواده حضرت ابراهیم خلیل الله است.

ادامه مطلب

زیارت از مصادیق شعائر

کاربرد قرآنی شعائر اگر چه در مورد حج است ولی شعائر به هر چه نشانه هاى دین و طاعت خداوند بزرگ در آن باشد اطلاق می شود. زیارت مرقد مطهر معصومین و صالحان دین نیز از مصادیق تعظیم شعائر است ...

ادامه مطلب

زیارت؛ طریق بندگی

راه وصول به مقام عبودیت، معرفت است و عبودیت نیز خود طریق معرفت رب است. عبادت بی معرفت، جسم بی روحی است که هیچ گونه آثار حیات و زندگی در آن نیست.

ادامه مطلب همه موارد