عطار نیشابوری؛ پیشاهنگ سبکی نوین در شعر و ادب فارسی

فريدالدين ابو حامد محمد بن ابوبكر ابراهيم بن اسحاق عطار نيشابوري، يكي از شعرا و عارفان نام آور ايران در اواخر قرن ششم و اويل قرن هفتم هجري قمري است.

ادامه مطلب

دکتر غلامحسين يوسفي‌ استاد برجسته ادب پارسي

ابومسلم سردار خراسان، دیداری با اهل قلم، کاغذ زر، تحقیق درباره سعدی و شیوه‌های نقد ادبی از جمله آثار تصنیفی و ترجمه‌ای دکتر یوسفی است.

ادامه مطلب

حسن عمید مرد یادگاری های بزرگ و ارزشمند لغوی ایران

عمید مطالب خود را در جوانی در نشریه خراسان انتشار داد آن گاه به سال 1302 سردبیر هفته نامه صدای شرق شد. سپس خود مدیریت سالنامه خراسان را برعهده گرفت. به سال 1313 چاپ روزنامه طوس را در مشهد آغاز کرد که انتشار آن تا سال 1323 دنبال شد.

ادامه مطلب

ابوسعید ابوالخیر صوفی شاعر

ابوسعید ابوالخیر در میان عارفان مقامی بسیار ممتاز و استثنایی دارد و نام او با عرفان و شعر آمیختگی عمیقی یافته‌است. چندان که در بخش مهمی از شعر پارسی چهره او در کنار مولوی و خیام قرار می‌گیرد، بی آنکه خود شعر چندانی سروده باشد.

ادامه مطلب همه موارد