نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی در پایتخت فرهنگی جهان اسلام

نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی در پایتخت فرهنگی جهان اسلام
days 

نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی 7 اردیبهشت ماه در پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزار می شود.

  • نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی در پایتخت فرهنگی جهان اسلام
    07 اردیبهشت 1396
    00:00
    00:00