•  صفحه اصلی
  • رویدادها
  • برگزاری هفتمین دوره دانش افزایی شجره طوبی در مشهد همزمان با مراسم افتتاحیه رویداد پایتخت فرهنگی جهان اسلام

برگزاری هفتمین دوره دانش افزایی شجره طوبی در مشهد همزمان با مراسم افتتاحیه رویداد پایتخت فرهنگی جهان اسلام

برگزاری هفتمین دوره  دانش افزایی شجره طوبی در مشهد همزمان با مراسم افتتاحیه رویداد پایتخت فرهنگی جهان اسلام
days 

هفتمین دوره دانش افزایی شجره طوبی با حضور 25 نفر از بانوان نخبه جهان اسلام سوم تا یازدهم بهمن ماه در مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزار می شود. شجره طوبی دوره ای آموزشی ویژه بانوان نخبه جهان اسلام است که هفتمین دوره آن به جهت همزمانی با رویداد بزرگ پایتخت فرهنگی جهان اسلام در مشهد برگزار می شود.

  • برگزاری هفتمین دوره دانش افزایی شجره طوبی در مشهد همزمان با مراسم افتتاحیه رویداد پایتخت فرهنگی جهان اسلام
    03 بهمن 1395
    00:00
    00:00