کنفرانس معماری ایران ویژه طراحی فضاهای مذهبی و آیینی

کنفرانس معماری ایران ویژه طراحی فضاهای مذهبی و آیینی
days 

این رویداد بنا به توصیه راهبردی منشور مشهد2017 پایتخت فرهنگ اسلامی، به گونه ای برنامه ریزی شده است که در سال های آتی نیز تداوم و توسعه یابد، و به همین سبب برای سال نخست آن متناسب با جایگاه معنوی حرم مطهر رضوی، مضمون ویژه طراحی فضاها و بناهای مذهبی و آیینی برگزیده و اعلام شده است.

  • کنفرانس معماری ایران ویژه طراحی فضاهای مذهبی و آیینی
    06 اردیبهشت 1396
    00:00
    00:00