عزاداری فرزند پیامبر اسلام در روز عاشورای حسینی در مشهد

منشور «مشهد» پایتخت فرهنگ اسلامی

منشور «مشهد» پایتخت فرهنگ اسلامی

مشهد، از جانب آیسسکو(سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی اسلامی ) به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی در سال 2017 (دی ماه 1395 تا دی ماه 1396) برگزیده شده است.

ادامه مطلب