سقاخانه اسماعیل طلا در حرم مطهر رضوی

منشور «مشهد» پایتخت فرهنگ جهان اسلام

منشور «مشهد» پایتخت فرهنگ جهان اسلام

مشهد، از جانب آیسسکو(سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی اسلامی ) به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2017 (دی ماه 1395 تا دی ماه 1396) برگزیده شده است.

ادامه مطلب