سخنان علیرضا حیدری شاعر و روزنامه نگار و پژوهشگر درباره نقش مشهد در شعر و ادب پارسی

منشور «مشهد» پایتخت فرهنگ جهان اسلام

منشور «مشهد» پایتخت فرهنگ جهان اسلام

مشهد، از جانب آیسسکو(سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی اسلامی ) به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2017 (دی ماه 1395 تا دی ماه 1396) برگزیده شده است.

ادامه مطلب

پیام تصویری استاندار خراسان رضوی

پخش زنده نشست های تخصصی مشهد 2017